//sehridinle.com/tr/wp-content/uploads/2019/03/BANNER-3-01.jpg
Konu ve Amaç

Yarışma Hakkında

Konu, İstanbul’u İstanbul yapan değerlerin fotoğraflanması, fotoğrafçının öznel bakış açısı ile İstanbul’un hikayeleştirilmesidir. Yarışma için seçilen semtler aşağıda belirtilmiştir.

 

Sanat, tarih, sosyal yaşam ve kültürel değerlerin zenginliği, İstanbul’un her bir karesinin kendine has bir duygu yaratmasına neden olur. Keten Grup tarafından organize edilen bu yarışma, İstanbul’un güzelliklerinin görselleştirilmesi, şehri dinlerken şehrin yarattığı duyguların fotoğraf karelerine yansıtılması amacını gütmektedir.

 

YARIŞMA İÇİN SEÇİLEN SEMTLER

 

Yarışma için seçilen semtler: Nişantaşı, Bomonti, Kanlıca, Salacak, Çırağan, Cihangir’dir.

Yukarıda belirtilen semtler hem kültürel, hem sosyal, hem tarihi ve hem de doğası ile büyük bir zenginlik içermektedir.

Nişantaşı, Bomonti, Kanlıca, Salacak, Çırağan ve Cihangir’in farklı hikayeleri var.  Bu hikayeleri biz de sizlerin objektifinden görmek istedik ve bu yüzden yarışmanın temasını Şehri Dinle olarak belirledik.

Yarışma Keten Grup tarafından düzenlenmektedir. Yarışma adayı fotoğraflar, her biri kendi alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecektir.

640x303_header_sehri-dinle

ŞEHRİ DİNLE FOTOĞRAF YARIŞMASI

Katılım Koşuları

 • Katılım ücretsizdir.
 • 18 yaş ve üzeri katılımcılar yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
 • Fotoğrafların Nişantaşı, Bomonti, Kanlıca, Salacak, Çırağan, Cihangir’de çekilmiş olması gerekmektedir, seçilen bu semtler dışında kalan semtlerin yer alacağı eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Keten Grup, katılımcıların yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecek olup, katılımcıların panoramik çalışmalarla yarışmaya katılmaması rica olunur.
 • Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konulmayacaktır.
 • Düzenleyici kurum fotoğrafın üzerinde düzenleme yapılmamış orijinal halini katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır

Seçici Kurul

Diğer Konular

Q. GENEL KURALLAR

 • Katılımcı, sehridinle.com internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler diskalifiye edilecektir.
 • Daha önceden ulusal yarışmalarda ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler diskalifiye edilecektir.

Q. KATEGORİ

 • Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, renkli olarak sayısal (dijital) dalda düzenlenecektir, bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Q. ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • sehridinle.com web sitesindeki “BAŞVURU” menüsüne tıklayarak kayıt olduktan sonra, sayfada yer alan TELİF HAKLARI İLE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında düzenlenen muvafakatnameyi “OKUDUM VE ONAYLIYORUM” olarak işaretleyip fotoğraf yükleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 • Her katılımcı, YUKARIDA BELİRTİLEN SEMTLER DAHİLİNDE, HER BİRİ FARKLI SEMTTEN OLMAK ÜZERE en fazla 3 (üç) Dijital (sayısal) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya fotoğrafların alınması sadece internet üzerinden online (çevrimiçi) yükleme şeklinde yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir..
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo ve tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 5 MB’tan az olmamalı, 12 MB’ı da geçmemelidir.

Q. TELİF (KULLANIM) HAKLARI İLE KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

 • Katılımcıların, tüm fotoğraflarının her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları fotoğraf sahibiyle birlikte yıl/süre sınırı olmaksızın KETEN GRUP’a ait olacaktır. KETEN GRUP, bu fotoğrafları isterse pazarlama faaliyetlerinde katalog, broşür, ilan, poster, sosyal medya vb gibi her türlü yayında kullanabilecektir. Bu kullanımlar için fotoğrafların sahiplerine ayrıca hiçbir ücret ödenmeyecektir.
 • Katılımcının yarışmaya katıldığı fotoğraf / fotoğraflar üzerindeki kullanım hakkı şahsi olup, katılımcı esere ilişkin kullanım, maddi ve manevi her türlü hakkını gerçek/tüzel başkaca üçüncü bir şahsa devretmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraflarının Keten Grup’un pazarlama faaliyetlerinde (katalog, broşür, ilan, poster, sosyal medya vb gibi) kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Keten Grup’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmada ödül alan eserler, Keten Grup tarafından düzenlenecek bir sergi ile duyurulacaktır.
 • Sergide yer alacak tüm eserlere Seçici Kurul karar verecektir. Yarışmacıların sergilenecek fotoğrafları ile ilgili (baskı çeşidi, baskı boyutu vs.) teknik konulara Keten Grup karar verecektir. Bu konudaki maddi yükümlülük Keten Grup‘a aittir. Ayrıca yarışmaya katılan tüm eserler sehridinle.com sitesinde yayınlanacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Keten Grup, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Keten Grup, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Keten Grup, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Katılımcılar, Keten Grup tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ad, soyad, yaş ve sair kişisel verilerini bu yarışmada belirlenen koşullar dahilinde kullanılmasına açıkça rıza gösterdiklerini kabul ve beyan etmektedirler.
 • Keten Grup, katılımcıların kişisel verilerini yarışmanın amacı ve koşulları dışında hiçbir surette kullanmayacağını, yasada belirtilen zorunlu haller dışında 3.kişi/ kurumlarla paylaşmayacağını kabul ve beyan etmektedir.

Q. SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SERGİ

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra

www.sehridinle.com adreslerinde duyurulacaktır.

Q. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi 12 Eylül 2018
Son Katılım Tarihi 28 Şubat 2019
Seçici Kurul Toplantısı 11 Mart 2019
Sonuç Bildirimi 27 Mart 2019
Ödül Töreni ve Sergi 25 Nisan 2019

Q. BAŞVURU ADRESİ

Fotoğraflar www.sehridinle.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek doğrudan online (çevrimiçi) olunarak gönderilmelidir.

Hemen Katıl

Sormak istedikleriniz

[recaptcha]

Ödüller

Önemli Not: Yarışmaya katılan, ödül alan ve sergilenen, yani tüm eserlerin kullanım hakları, süresiz olarak eser sahibi, KETEN GRUP’a ait olacaktır.

1.lik

TL 5.000 değerinde Hediye Çeki + Plaket

2.lik

TL 2.500 değerinde Hediye Çeki + Plaket

3.lük

TL 1.000 değerinde Hediye Çeki + Plaket

Keten Grup Fotoğraf Yarışması Katılım Formu

ŞEHRİ DİNLE

Yarıışma başvurularımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Arkadaşlarınızı haberdar etmeyi unutmayın!
//sehridinle.com/tr/wp-content/uploads/2019/03/BANNER-3-01.jpg